Mobbing kan leda till symtom som liknas vid krigstrauma

 

Upprepade kränkningar över längre tid medför väldig stress för den utsatta individen. Stressen kan komma att hänga i konstant och hjärnan går hos vissa då upp i permanent försvarsberedskap. Ångest, oro, ängslan, osäkerhet, frustration, bristande självförtroende, djup nedstämdhet, depression, paranoida tankar och hyperaktivitet är några av effekterna, som mobboffret själv kanske inte kan eller vågar klä i ord och anförtro någon. Det gäller i synnerhet barn och ungdomar, men även vuxna.

Mobbade barn vars hjärnor är under utveckling är extra känsliga för den stress som mobbning medför. Det ändrar hjärnans utveckling och kan leda till en rad följder, bl.a. beteendeavvikande mönster. Beteendeavvikande sätt kan i sin tur leda till än mer mobbing. En ond spiral som inte går att komma ur är verkligheten som många barn och ungdomar idag tack vare hårdnande klimat i skolorna och samhället får uppleva. Betänk att ca. 50.000 barn i Sveriges skolor dagligen beräknas vara mer eller mindre mobbade och att 45 unga tar sitt liv varje år, allt enligt Lärarnas Riksförbund m.fl..

Det som inte blivit tillräckligt belyst är att mobbning kan ge symtom liknande krigstrauma. Patrik Hennings som är psykolog vid Arbets- och miljömedicin på USÖ säger till radio P4:

– I en del fall tyvärr så krossar det människor. Det är att likställa med allvarliga trauman av andra slag, allvarliga krigstrauman.

Catherine Bradshaw, expert inom forskningsområdet mobbning, verksam vid Center for the Prevention of Youth Violence, Johns Hopkins University, säger till The New York Times:

– Upplevelsen av mobbning i barndomen kan ha djupgående effekter på mental hälsa i vuxenlivet, särskilt bland ungdomar som är involverade i mobbning som både mobbare och mobboffer.

I Finland har man forskat kring långtidseffekter orsakade av mobbing. Man kom fram till att utsattheten signifikant ökade statistiken gällande bl.a. ångest och antisociala beteendestörningar.

Det finns individuell skillnad hur känsligt ett barn är för mobbing. Vissa återhämtar sig hyfsat bra över tid medan andra inte gör det. Det är ingen tvekan om att mobbing är mycket allvarligt. Ännu allvarligare blir det när vuxna i skolorna, vilka har ansvar att skydda barnen, inte gör det.

Jag fattar megafonen och riktar den mot Ljungby Kommunhus, mot Barn- och utbildningsförvaltningen i synnerhet. Ni måste ta ert ansvar och fenomenet skolmobbing på allvar, istället för att själva agera mobbare! Då mobbing kan likställas med psykiska krigsskador, krigstrauma, vad kallas då det som mobbaren utför? Det är dags för ärlig nolltolerans mot mobbning inom Ljungby Kommun!

Pingback – Läs också: Sann Julhistoria – Han blev inte dekorerad 

Referensurval:

Mobbning liknas vid krigstrauma, P4 Örebro

– Effects of Bullying Last Into Adulthood, Study Finds, New The New York Times

Adult Psychiatric Outcomes of Bullying and Being Bullied by Peers in Childhood and Adolescence, Jama Psychiatry

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *