Skolan i Ljungby mörkar mobbning

 

På Ekebackenskolan i Ljungby där min son går är det fler barn än han själv som är utsatta för mobbning. I parallellklassen har det under lång tid och upprepat skett mobbingincidenter emot en elev. Denne elev har varit allvarligt drabbad av astma och det har satt sina spår genom sämre balans och att eleven inte i kroppslängd kommit ifatt sina kamrater.

Klasskamraterna har tyckt att balanssvårigheterna varit kul och knuffat samt kastat bollar på eleven, både allmänt under skoldagarna och under gymnastiklektioner, för att få denne i obalans eller trilla. Vidare har en kamrat i situationer där barnen stått i köer satt i system att mobba genom att sparka den utsatte hårt på benen. Ett antal händelser med hån och retsamheter har också förekommit.

Det händer att kamrater från min sons klass, antingen ensamma eller tillsammans med andra i parallellklassen samtidigt mobbar min son och eleven, eller bara mobbar eleven. Läs senaste exempel om denna mobbning på sidan: Mobbingen bara fortsätter på Ekebackenskolan i Ljungby.

Jag har samtalat med föräldrarna till eleven och fått lov att skriva övergripande om deras ärende. De har vid utvecklingssamtal precis som vi berättat för klassföreståndare att det sker mobbning och efterlyst åtgärder. Ingen respons har skett från skolans sida till föräldrarna, mobbingen har bara fortsatt.

Vi ser att skolan inte bryr sig om att ta tag i mobbning på stadigvarande sätt. De skyller istället på de mobbade, vilket verkar vara enklare. Idag har jag talat med förälder till den som båda här aktuella mobbade barn upplever vara ledande i många mobbningssituationer. Föräldern sade sig aldrig ha fått veta från skolan att vi anmält händelser.

Istället för att reda upp det som händer så skyller skolan på dem som är mobbade. Det står nu klart. Tyvärr är detta vad jag tidigare som anställd fått erfara inom skolverksamhet och social sektor i Ljungby Kommun. Den som vågar anmäla händelser likt mobbning och påtala brister blir till sist kraftigt ansatt och utmobbad av kommunala tjänstemän, bl.a. sittande på Barn och utbildningsförvaltningen.

Förutom denna mobbning finns två elever till på skolan som är mobbade. I ena fallet sade förälder också att den inte fått veta något från skolan, trots att ett antal anmälningar skett.

Vi verkar här inom Ljungby Kommun ha funnit för kommunen mycket pinsamma praktexempel på vad docent Roland Sennerstam berättar om, att skolor vanligen och felaktigt skyller på den som är mobbad: Skolan skyller ofta mobbning på offret.

Genom sitt ickeagerande och mörkande kan Ljungby Kommun defacto skada både mobbarna och de mobbade, för hela deras liv framöver: Mobbning ger effekter liknande krigstrauma.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *