Skolinspektionen kritiserar och vitesförelägger Sunnerbogymnasiet

 

Nyligen placerade sig Ljungby Kommun på plats 79 av 290 i Lärareförbundets skolranking. Det är lågt och vi vet varför. Ledningen inom Barn och utbildningsförvaltningen förefaller oerhört svag och kandiderar kraftigt på att vara de värsta mobbarna. Istället för att åtgärda brister inom skolorna och t.ex. se till att förebygga och åtgärda mobbning, så lägger man in absurdum ned krutet på att försvara sina egna fel och tillkortakommanden så långt det är möjligt.

Skolinspektionen har nu förelagt Sunnerbogymnasiet i Ljungby Kommun vite om 800.000 kr om de inte innan 8 maj 2018 rättar till brister. Skolinspektionen fann bl.a. att skolan saknade tillräckliga resurser för att kunna arbeta förebyggande och hälsovårdande, vilket är lagstadgat att skolor ska kunna göra på adekvat sätt. Tillräckliga resurser inom yrkena kurator, skolsköterska och skolpsykolog saknades.

Det är mycket allvarligt att skolor saknar resurser inom elevvårdsteamen. Då kan man varken förebygga eller åtgärda mobbning etc. tillräckligt bra. Det för med sig att elever hamnar i utanförskap och psykisk ohälsa. Allvarliga händelser kan därför ske, t.ex. suicidfall.

Gymnasiechef Jimmie Nilsson på Sunnerbogymnasiet menar att gymnasiet direkt efter Skolinspektionens tillsyn började arbeta med att lösa problemen. Vinklingen mot det positiva han får fram i tidningen Smålänningen tycker jag är ganska svag. Ett vite om 800.000 kr kan inte ses som ringa och talar för ganska omfattande brist, vilken gymnasiechef samt Barn och utbildningsförvaltningen redan tidigare skulle blivit varse och därför åtgärdat. Jimmie Nilsson välkomnade inspektionen för att han ville veta vad Sunnerbogymnasiet kan bli bättre på. Brister som denna får dock inte finnas och det är, åter igen, ansvarigas uppgift att upptäcka sådant. Det ska inte behövas inspektioner för det. Förlitar man sig till Skolinspektionen så missas troligen mycket, likt det nedslående och oerhört vaga arbete Ljungby Kommuns skolverksamhet nedlägger kring mobbning.

Frågan är vilka konsekvenserna blivit på Sunnerbogymnasiet? Känner du som läsare till om t.ex. mobbning och annat akut inte tagits på allvar eller inte hunnits med, skriv gärna kommentar här eller skicka meddelande.

De brister som Skolinspektionen nu vitesförelägger om har kommunen vad jag kan se inte tagit upp trots regelbundna tillsynsbesök, se nedan länkar.

Länkar:

Sofie blev mobbad – rekommenderades att byta skola, Radio P4 Kronoberg.

Rapport från tillsynsbesöket på Sunnerbogymnasiet, april 2016, Barn och utbildningsförvaltningen Ljungby Kommun.

Rapport från tillsynsbesöket på Sunnerbogymnasiet, oktober 2016, Barn och utbildningsförvaltningen Ljungby Kommun.

Många elever upplever våld i skolan, Radio P4 Kronoberg.

Brister på skola kan leda till böter på 800 000 kronor, Smålänningen.

Hot om vite för brister vid gymnasium, Radio P4 Kronoberg.

– Riskerar vite på 800.000 för brister vid gymnasium, SVT Nyheter Småland.

Comments

  1. Ny information från Sunnerbogymnasiet, 2017-12-08:

    “Föreläggandet om vite gäller endast studiehandledning på modersmålet.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *