Mobbning och missförhållanden i Göteborg

 

Genom en facebookgrupp har jag tagit del av allvarliga missförhållanden på ett flertal skolor i Sverige. Det har bland annat rört hur man hanterar parfympolicy för barn som har utvecklat känslighet, det som ofta kallas MCS – Multipel Kemisk Känslighet. Andra ärenden rör direkt felhantering av allergianpassad kost. Vidare finns också otal exempel på mobbning. Som en röd tråd genom dessa ärenden löper skolornas och kommunernas okunskap och ovilja att uppfylla lagtext och rent sunt förnuft. Varken etik eller moral synes sitta där det ska. Istället för att samarbeta med föräldrar och hjälpa barnet så som de är skyldiga till, vänds skuldbörda mot förälder och barn. I ett antal fall formligen idiotförklaras hela eller delar av familjen. Detta sker så skarpt tjänstemännen och tjänstekvinnorna förmår utan att gå över den gräns där de vet att de direkt kan bli straffade. De vet att tjänsteansvar i stort sett inte finns och därmed kan de gå mycket långt i sin härskarteknik och mobbning. Detta måste få ett slut. Mobbingombudet i Ljungby kommer att uppmärksamma detta mycket ingående och långtgående, dels utifrån eget ärende i Ljungby samt också allmänt.

Här ges kort inblick i ärende på Hagenskolan i Göteborg, där stora brister enligt förälder och även media förekommit. Förälder berättar:

Hej.

Det hela började med att min dotter som är allergisk fått fel mat redan första skoldagen i förskoleklass, detta pga att all personal inte hade fått info om hennes allergier. Den informationen fick de efter första incidenten. Bristerna fortsatte ändå genom att man förväxlat och felmärkt matkantiner, fick fel bröd till mellanmål osv. Man skuldbelade henne och man försökte svartmåla oss föräldrar genom att skriva i incidentrapporterna att hon inte fick med sig mellanmål hemifrån för att föräldrarna hade glömt det, hade med sig men ville byta med kompisarna, ibland blev det stulet av andra barn, något barn hade varit i hennes ryggsäck och tagit det. I incidentrapporterna skuldbelade man min dotter genom att skriva att hon tog initiativ till att lägga upp maten, hon tog själv osv trots att det inte var förberett till henne.

Efter de två senaste allergiincidenterna den 18 maj 2017 som fortfarande utreds av Skolinspektionen har vi hållit barnen hemma då Hagenskolan skolledning inte visat större intresse för att lösa detta, inte heller för att göra skolan trygg och tillgänglig utifrån min dotters allergier. Detta fick skolan kritik för brister i tillsyn i november 2016 av Skolinspektionen.

I februari 2017 fick skolan ett föreläggande från BEO – Barnombudsmannen för den kränkande behandling, mobbning, min son blev utsatt för i förskoleklass under höstterminen 2016 men också för att lärare inte informerat rektorn om incidenterna, rektorn för att hon inte utrett detta skyndsamt och för att hon inte rapporterat till huvudmannen. Rektorn ansåg det inte vara kränkning/mobbning i skollagens mening. Min son blev jagad av andra barn, några hade satt sig på honom, blev rispad i ansiktet, blivit slagen i ansiktet. Barn i hans klass ville inte leka med honom varken på skolan eller privat. Rektorn Karin Lindqvist och hennes chef, områdeschef Ann-Katrin Samuelsson försökte motarbeta oss på olika sätt, även skrämmas genom att göra orosanmälningar till socialtjänsten, fabulerade även innehållet för att svärta ner oss i förhoppning om att socialtjänsten skulle inleda en utredning. Samtliga fyra lades ner. Detta för att vi kunde motbevisa dem men självklart har det krävt mycket tid och energi i två år, något som man kunde lösa enkelt men prestige och hämndbegär lyste igenom, gör det fortfarande. Man försökte vända fokus från där problemet egentligen finns till hemmet. Områdeschef Ann-Katrin Samuelsson pratade med en psykolog anställd av staden, detta utan att inhämta samtycke, försökte kalla till en sk SIP utan att vara behörig att göra.  Kriterierna för SIP är omfattande social o psykisk problematik vilket inget av mina barn har men man försöker flytta fokus. I november 2016 belades pedagogerna med munkavle. De fick inte konversera med oss vårdnadshavare utan all kommunikation skulle gå via rektorn. På utvecklingssamtalet för båda mina barn krävde de att de skulle vara två pedagoger, på de andra en. Man sköt upp utvecklingssamtalen, man försökte begränsa hur länge vi fick vara på skolan när vi skulle lämna och hämta.

Man hotade med vite om barnen inte kom till skolan trots att man inte informerat oss om ev stöd och anpassningar och vi begärt det vid flertal tillfällen. Man ville också att vi skulle inkomma med ett yttrande innan de skulle ta ett beslut om att förelägga oss om vite,  detta i ett skede när vi ansökte om skolbyte. Områdeschef Ann-Katrin Samuelsson skickade fyra skrivelser till mig och min sambo angående båda mina barn. Dessa skiljde sig åt innehållsmässigt dels genom att våra namn ändrades beroende på vem av oss som skulle få den men också genom att försöka svärta ner mig då jag ansågs vara den drivande genom att jag drog i olika rättsliga trådar. Syftet var också att försöka splittra oss såsom de har försökt innan. Man tog beslut om att man enbart skulle kommunicera med min sambo, barnens pappa, man försökte även få till ett samarbete med enbart honom. Han avböjde självklart. Man har använt mina barn som slagträ.

Politikerna i stadsdelsnämnden gjorde inget, inte heller ordförande i kommunfullmäktige som är ansvarig för utbildning i Göteborg.

Med vänlig hälsning

Förälder

Mobbingombudet i Ljungby Kommun är inte förvånad, men mycket brydd varför man inom skolans verksamhet själva agerar mobbare och på annat sätt inte följer lag. Varför? Mobbingombudet ämnar gå “hands on” gällande dessa mycket omfattande problem som rapporteras från såväl forskare som föräldrar.

Länk om brister på Hagenskolan:

Allergiska elever fick fel mat

Hos Skolinspektionen finner vi under 2016 ärende gällande föreläggande mot Hagenskolan i Göteborg, med diarienummer 2016:6510. Det gäller brister i rapportering, likt förälder här berättar om.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *