Mobbning Ekebackenskolan Del 4

 

Detta är Del 4 gällande Mobbingärendet i Ljungby.

Svar har inkommit från anonym person gällande inlägget Mobbingen bara fortsätter på Ekebackenskolan i Ljungby”

Först tänkte jag att anonyma svar inte är något att lyfta och besvara, men det känns väldigt viktigt att få till bra och givande dialog angående den mobbningssituation som länge tillåtits på Ekebackenskolan. Jag kommer kämpa för att detta ska mynna ut i något bra. Dock har det blivit väldigt infekterat, men sådant kan man lösa genom dialog, hoppas jag. Dialogen har inte funnits, utan vi föräldrar har över tid förstått att agg byggts upp emot oss bland föräldrar till barn i berörd klass. Rektor på skolan har i mail förbjudit oss att ta lösningsfokuserad dialog med föräldrar, då vi upprepat frågat om möjlighet till givande möte med alla föräldrar. Det står utan tvekan klart att skolan inte gjort det som skolan enligt lag ska. Skolinspektionen har lagt föreläggande p.g.a. allvarliga brister. Ändå har brister fortlöpt. Då vi påpekat allt detta och löpande mobbingincidenter m.m., samt allt kraftfullare efterfrågat åtgärder, har vi blivit motarbetade på rent fula och kränkande sätt, allt fulare ju längre tiden gått.

En lärare har medgivit att den kände till situationen med mobbning. Samma lärare har sagt att en av eleverna som mycket ofta varit dum emot vår son, själv var utsatt av andra och därför tog ut det på vår son. Vår son har ofta berättat om att kamrater varit dumma emot och mobbat denne elev, som i sin tur mobbade sonen. Rektor har bl.a. sagt att de särskilt behöver jobba med klassen. Rektor har på upprepad förfrågan från oss vid möte svarat och medgivit att sonen någon gång blivit mobbad, för att senare ändra detta och istället skylla allt på sonen och mig. Förälder till annat barn i klassen har sagt att barnen är dumma vid min son. Historien om detta mobbingärende har blivit lång och tråcklig. Det är omöjligt att redogöra för allt på en gång. Det kommer delas upp i olika inlägg. Inga namn kommer nämnas på barnen då dessa måste skyddas. I mitt perspektiv är de totalt sett alla oskyldiga, så som barn oftast är. Dock ska företeelser som mobbning eller kränkningar i allmänhet inte få förekomma.

Barnen är de finaste vi har, utan undantag i aktuell klass och andra klasser. Det är vår plikt som vuxna att hjälpa barnen, alla barn. Vi måste finnas där och styra dem rätt och visa samt lära dem om livet, om rätt och fel, om socialt ansvarstagande, acceptans etc. Bland annat inbegrips pedagogik (lära ut ett livslångt lärande), EQ, SQ och IQ i detta arbete. Det är en lång process och inte alltid så lätt eftersom vi har med så många olika individer att göra. Dock får vi aldrig ge upp och börja skylla på någon utan att gå vidare i aktuellt arbete. Rättelse, det får inte alls handla om att skuldbelägga utan måste handla om att hjälpa och stödja. I det arbetet är dialogen etc. oerhört viktig. Detta ärende handlar inte om specifika barn utan om en vuxenvärld och skola som bevisligen svikit, skuldbelagt och projicerat. Sveket har gjort att vår son blivit än mer utsatt och genom sveket så blir hela klassen också utsatt. Mobbning är aldrig bra och skadar enligt forskning hela skolan. Mobbning ska tas på allvar och jag vill baserat på mobbningens många destruktiva effekter förespråka total nolltolerans i Ljungby Kommun och andra kommuner också för den delen. Längre fram kommer jag / Mobbingombudet att arbeta starkt och brett mot mobbning, för allas lika värde och just nolltolerans. Det är min vision idag. Först måste dock aktuellt ärende redas ut på hållbart sätt för alla parter. Ärendet ser jag som exempel på hur fel det kan gå. Det är en av anledningarna att det lyfts här.

Jag gör inte detta för nöjes skull. Det är oerhört jobbigt att överhuvudtaget behöva skriva om det och lägga det offentligt. Jag är djupt och innerligt bekymrad och ledsen över situationen. Finner dock ingen annan utväg då vi hela tiden avvisas, smutskastas och baktalas. Nu måste situationen rättas till och framledes rättläggas på stadigvarande sätt. Har jag gjort fel på vägen så kommer jag att ta till mig av det och skriva ut det öppet på sidan här. Självrannsakan måste gälla alla, mig med.

Skriver vidare och besvarande under det anonyma svaret här:

Svaret som inkom

“…
december@gmail.com

Har du själv funderat över den skada du tillfogat andra i alla dina kommentarer och hur du hänger ut andra människor?
Har du övervägt vad det gör med andra elevers mående, personalens och föräldrarnas?
Ljungby är inte större än att det du skriver får effekt på ett mycket destruktivt sätt och tyvärr är inte alla läsare källkritiska. Är det så att mobbningombudet mobbar andra?

Din roll som mobbingomdudsman är självpåtagen. Du driver ditt eget ärende på detta sätt för att skapa opinion. Du låter andra heja på när du sänker personal, elever och föräldrar. Det är att vara rättshaverist.

Har du någon gång funderat över hur två personer kan uppfatta en situation på olika sätt och så är det tyvärr många gånger.  Man får stå ut med människors olikheter.  Ibland får man till och med ha överseende med andra. Det lär vi våra barn. Andra beter sig inte alltid som jag vill. Om man lär sina barn att allt andra säger är illa menat så blir man såklart kränkt. Om man lär barnet att nyansera situationer behöver man bara ta itu med de verkliga problemen. Jag kan också göra ett mobbingärende av alla situationer mitt barn kommit hem med händelser, men vi hanterar det mesta genom att prata igenom och fundera kring bådas syn på situationen. Oftast räcker det.

Ja självklart gör våra barn dumheter ibland. Då vet vi att kompetent personal fångar upp detta och ger en nyanserad bild av vad som hänt. De tar upp det med barnen och förhör sig om situationen. Lyssnar. Reder ut. De kontaktar oss vid behov och det fungerar ypperligt.
Låt klassen få känna att den är precis så fin och bra som den är. Så omtänksamma elever  ska vi uppmuntra.”


Vidare svar på inkommet ovan.

Jag börjar med att kommentera den viktiga källgranskningen. Den är oerhört viktig i alla sammanhang. Det förvånar mig lite att du väljer skriva som du gör, eftersom ingen förälder eller annan brytt sig om att ta kontakt med oss för att höra vår version. Därmed kan du inte heller ha gjort det. Skolan har hela tiden avslagit det vi inkommer med och “valt bort” sonen samt oss direkt. Detta trots att de emellanåt tillstått att det varit mobbning samt situationer som måste upphöra. Skolan har inte velat ta dialog och förbjudit oss att göra det då vi som sagt ett antal gånger föreslagit möte.

Om mobbingombudet mobbar andra? Definitivt svar nej, jag framför endast fakta och belyser vissa tjänstepersoner som gjort fel. Detta då dessa tjänstepersoner hårdnackat nekar eller inte svarar alls, alternativt säger att de inte minns. Vad finns för annan utväg då dessa personer mobbar min son, mig och hela vår familj? Yttrandefriheten finns och när vi blir förnekade möten och blir bemötta med diverse lögner, sådana lögner som skadat vår son allvarligt, så vill jag (med ovan nämnda känslor) åberopa yttrandefriheten. Finns det ingen annan utväg till dialog så får det bli den mer tuffa och bestämda, men samtidigt sanningsenliga och faktafyllda offentliga.

Kan du med gott samvete säga att de situationer som nämns i Del 1-3 av mobbingärendet är rätt handlagda? Kan du bestämma att dessa är lögn från min sida? Kan du avfärda de punkter jag tar upp ovan i detta inlägg? Skolan kan tydligen genom ett berg av lögner och gör det dessutom på fult och utstuderat sätt.

Har du övervägt vad skolans brister, mörkande och övriga förhållningssätt innebär för personal, föräldrar, elever och kommunen i övrigt? Jag har sett förhållningssättet inom skolans värld, nu både som anställd och förälder. Det är rent skrämmande att det får lov att gå till så här. Därför ställer jag mig upp på barrikaden, med handen uppsträckt och utsträckt, som både vill ge och ta, genom den livsviktiga dialogen.

Ljungby är litet, likaså Ekebackensskolan. Det borde därför vara enklare för beslutsfattanden och verksamhetsansvariga att se till att sådana här ärenden inte uppkommer. Projicera inte emot mig då du inte tagit in vår eller min totala historia ännu.

Ja rollen som Mobbingombud är självpåtagen, jag har inte någonstans eller någon gång påstått annat. Jag ser ett mycket stort behov i samhället att arbeta förebyggande och direkt åtgärdande emot mobbning. 50.000 barn och unga beräknas varje skoldag vara utsatta för kränkningar och mobbning. 45 unga och ännu fler vuxna tar livet av sig varje år. Mobbning är knutet till självmord. Alla krafter som finns och vill behövs i detta viktiga arbete. Tycker du annat så säg.

Självklart har jag många gånger funderat över att två personer uppfattar saker olika. Har jobbat med att lösa sådana knutar och arbetar även idag sekundärt med frågor som berör psykologi. Inte minst började jag fundera över det här som ung och mobbad. Var rödhårig, korpulent, kobent och tillika blyg samt känslig. Vågade inte säga ifrån emot mobbarna. Mobbingen fick mig att fundera ordentligt då jag under perioder anklagade mig själv hårt. Funderingarna ledde 1991 till att jag började forska om mobbning och har sedan dess följt forskningsresultat och debatten rörande mobbning och nu #metoo som ligger väldigt nära mobbning i många fall som rullats ut. Diskussionen om att uppfatta saker annorlunda kan vi dra mycket långt gällande mobbningsärendet på Ekebackenskolan. Det man ska tänka på är att den som är utsatt har tolkningsföreträde. Talade ikväll med förälder till den andra mobbade eleven på skolan. Igår hade andra barn sparkat den eleven i knävecken. De brukar vara dumma och regelbundet mobba på olika sätt. De kanske inte upplever att det är någon fara att sparka en annan i knävecken medan offret så som nu blir väldigt ledsen och inte vill gå till skolan. Har du anonyme tänkt i dessa banor? Jag utvecklar gärna resonemanget fast först vill jag veta vem du är så att vi kan gå rakt på sak.

Att stå ut med människors olikheter låter lite grovt. Ett mobbningsoffer kan man inte komma till och säga att den måste stå ut med mobbarna. Jag skulle vilja säga att man måste acceptera andra. Fast dumheter ska inte accepteras. Lär du dina barn att ha överseende med dumheter mobbing och dyl.? Då lär du dem fel.

Här hittar jag i din text ett påhopp som skolan gjort på mig som förälder. Skolan har öppet skrivet att jag hittar på och planterar händelser hos min son. Detta är ren och skär mobbning från skolans sida. Jag anar att du tagit del av vad de säger eftersom du skriver detta. Kan det vara så? Är du rent av en av de mobbande i personalen? Läs följande om hur jag brukar diskutera med min son då han kommer hem och är ledsen för att någon mobbats igen och igen och igen … :

  1. Man anpassar samtalet utifrån stämningsläge och annat. Låter barnet kort beskriva vad som hänt.
  2. Frågar vad som hände före situationen, vilket stämningsläget etc. var hos de olika parterna och vad som kunde inleda det som hände.
  3. Vad hände under själva situationen.
  4. Vad hände efter.
  5. Vad kan du göra nästa gång något liknande håller på att hända eller händer. Vad kan du göra efter situationen.
  6. Om barnet orkar och vill så diskuterar man sig fram till något att träna på som ger färdigheter vilka kan motverka att liknande händer igen.
  7. Man planterar inte något hos ett barn, man söker lösning tillsammans med barnet kring det barnet upplevt. Det innebär inte fokus på själva situationen.

Trots mycken diskussion så leder det inte så långt då andra barn inte kan sluta mobba. Det går inte att förvandla en känslig individ till en pansarvagn. Så ska heller inte göras då det är andra som är utstuderat dumma. Dessa måste sluta och skolan har bevisligen inte tagit situationerna på allvar utan istället skyllt på de som är mobbade samt i mitt fall på mig som förälder. Skolan har gått in i självskyddsbeteende, särskilt då vi lämnade ärendet till Advokat. Kommunen betalade oss nyligen 45.000 kr i förlikning. Tror du att Ljungby Kommun skulle göra det om de hade ansett sig skuldfria? Det tror inte jag. Kommunen kämpade tappert för att förlikningen och hela ärendet vid vite skulle sekretessbeläggas. Så blev det ej. De tre domarna vid Växjö Tingsrätt samtalade länge och väl med kommunjuristen, rektorn och områdeschefen i enrum utan oss. Alla kränkande klausuler som kommunen ville lägga in i förlikningen fick tas bort. Allt detta kommer ut längre fram, mycket mer detaljerat.

Du anonyme, har tydligt missat mycket i vad som händer på Ekebackenskolan och hur ärendena sköts. Du skjuter liksom först, utan att fråga. Det är en tuff stil som endast visar på dina egna brister.

En klass där ett till två barn mobbas behöver hjälp. En skola där flera i olika klasser mobbas måste få hjälp. Inte ska man sopa mobbningen under mattan. Inte ska man skylla på den som är utsatt, därav deprimerad och ofta inte klarar av att gå till skolan. Återkom gärna för att ta del av våra upplevelser och ren fakta samt bevis om att skolan ljuger något helt enormt. Vill du inte ta det nu så var lugn, allt kommer att beskrivas här på sidan och jag kommer verka vidare som Mobbingombud för att kunna hjälpa så många jag kan. Samarbete med andra som också arbetar emot mobbing är på gång.

Det går i detta fallet inte alls att avgöra vem som svarat så här eller vad syftet är. Hädanefter kommer anonyma svar inte läsas. De kommer raderas automatiskt i programmet. Dialog för man först och bäst med part man vet vem det är.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *