Mobbningen på Ekebackenskolan i Ljungby fortsätter. Mobbaren nu hotad.

 

Kort tillbakablick: Vår son har i närmare fem år utsatts för mobbning på Ekebackenskolan i Ljungby. Han klarar inte av att gå till skolan och är deprimerad. Skolan och kommunen säger att han alltid missuppfattat och att mobbning inte skett. Mobbarna har trots skolans nekande inställning fortsatt även emot andra. Detta meddelades bl.a. i artikel 17/3-18, se länk nedan.

Förra veckan hörde föräldrar av sig och berättade att den ledande mobbaren varit i farten och utsatt ytterligare en elev så denne mådde dåligt. Mobbaren och dennes klass, vår sons klass, är varje onsdag på Astradskolan i Ljungby. Där ska enligt förälder äldre barn ha haffat mobbaren och hotat denne. Den ena förälderns barn som blivit mycket orolig över hotsituationen har berättat att de äldre eleverna på Astradskolan sagt att de ska vänta på mobbaren då denne nästa läsår börjar sjunde klass på skolan. De ska tydligen ha uttalat att de kommer vara mycket stygga emot mobbaren och någon hade pratat om att slänga mobbaren i Lagaån.

Mobbningen på Ekebackenskolan har av ansvarig personal tillåtits eskalera och faktiskt anta farlig situation. Inte nog med att barn är deprimerat och inte vågar gå till skolan, nu har mobbningssituationen spridits till att innefatta ytterligare skola. Frågan är vad som vidare händer om Ljungby Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Barn- och utbildningsnämnden inte agerar korrekt?

Som tidigare arbetande med barn och ungdomar med någon typ av psykosocialt stödbehov kan jag säga att det föreligger stora risker att låta mobbning bero och tillika skylla på den eller de som är utsatta. För det första sköter Ljungby Kommun inte det som åligger kommunen enligt skollagen. För det andra kan situationen mycket lätt eskalera till den punkt där psykiskt och fysiskt våld antingen livslångt handikappar eller tar livet av någon. Det kan också leda till utanförskap, utslagning, missanpassning, missbruk och kriminalitet etc.. Varken mobbaren, mobboffren eller de omkring mår bra. Vi ser nu resultatet då mobbningen som sagt sprids till att innefatta fler elever och ännu en skola.

Ska mobbarna på Ekebackenskolan fortsatt genom ansvarig personals försorg aktivt få lära sig undkommande säga att de inte gjort något och att det är deras offer som missuppfattar? Vad lär de samt alla andra elever sig då om livet och hur kommer de att agera i vuxenlivet på t.ex. sina arbetsplatser? Här drar jag parallell till ansvarig personal som öppet och illvilligt kränkt både oss föräldrar och vår son. Så här ser man till att skapa ett oansvarigt och svikande samt mobbande samhälle. Tokigheterna och det destruktiva går i arv från generation till annan.

För att förstå att våldsamheter kan gå i arv är det bara att titta på de irländska emigranter som kom till dåvarande Amerika och slog sig in på yrket boskapsuppfödare. De var yrkesskickliga men hade inte förberett sig på boskapsstölder. När de väl utsattes utkrävde de gruvlig hämnd, vilket av blodiga anledningar blev vida känt. Irländarna satte skräck i boskapstjuvarna och fredade på så sätt sin inkomst. Än idag kan man hos denna folkgrupps ättlingar tydligt se att hämnden lever kvar. Bl.a. det här fenomenet studerade jag under pedagogutbildningen inför B-uppsats om mobbning.

Har Ljungby Kommun funderat igenom sin strategi och förhållningssätt gentemot mobbning, vilka följder det får att faktiskt själva diskriminera och agera mobbare på direkta eller indirekta sätt?

Klart är att både mobbare och mobboffer behöver hjälp. Det är skolans ansvar att förebygga och aktivt hjälpa samt stödja. Som det är nu agerar Ljungby Kommun med raka motsatsen. Ingen på kommunen eller skolan kan efter våra många och andra föräldrars anmälningar komma och säga att de inget visste, inget hänt eller att offren missuppfattar. Det är nu minst 6 elever som blivit mobbade av samma mobbare på Ekebackenskolan och alla berättar om samma sak.

Situationen är inför rektor, områdeschef, kurator, klasslärarinna och specialpedagog meddelad i fredags 6/4. Det innebär att lagstadgad incidentrapport ska finnas diarieförd. Rapporten ska av rektor sändas vidare till Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom och åtgärd. Detta med incidentrapporter har Ekebackenskolan fullständigt struntat i gällande vårt ärende. Det resulterade i föreläggande från Skolinspektionen. Trots det skärper sig inte skolan.

Kaos mobbning fortsätter Ekebackenskolan Ljungby

Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *