Ljungby Kommun förefaller kränka autistiska barn

 

I tidningen Smålänningen kan vi utläsa att Ljungbybon och mamman Pia Wallenborg strider för sitt barns rätt att få fungerande skolgång. Pia tar även strid för andra barn med diagnoser som autism och adhd. [1] Kampen har varit svår och lång med stora uppoffringar och Ljungby Kommun verkar inte ha lyssnat tillräckligt eller uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med skollagen. Nils Göran Jonasson, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen, säger att det inte finns behov av resursskola. [2] Dessutom ska Nils Göran Jonasson enligt uppgift ha sagt att det inte finns några hemmasittare (hemmasittande elever) i Ljungby.

Nej, vår mobbade son har enligt BUP inte autism och förstår väldigt väl vad han utsatts för av både mobbare, rektor och lärare.

I vårt fall där sonen blivit allvarligt och långvarigt mobbad i sin klass på Ekebackenskolan har vi fått belägg för att Ljungby Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen förefaller kränka barn med autism. Vi anmälde först till Skolinspektionen som lade förläggande emot skolan då flera brister fanns, bl.a. undermålig utredning. Mobbningen åtgärdades trots det inte. Vi gick vidare med stämningsansökan vid Växjö Tingsrätt. I inlagorna till Tingsrätten visar Barn- och utbildningsförvaltningen och Ljungby Kommun sitt verkligt sanna jag. Istället för att visa att de utrett och hanterat mobbningsärendet efter vad de har att följa, så valde de att kraftigt och mångfacetterat kränka vår son och mig som anmälande pappa. Bl.a. anförde de till sitt försvar att misstanke fanns om att sonen är autistisk. Med det menade de även i andra ordalag att sonen därför missuppfattade allt gällande mobbningen. De hävdade även att jag som pappa och min (då avlidne) far i sin tur hade samma problem som vår son har. Nu är det klart genom utredning visat att sonen absolut inte har autism eller någon annan diagnos. Skolan spelade ett kort som vår jurist sade att de inte har rätt varken moraliskt eller etiskt att göra. Detta var inget annat än utstuderat fult och verkligen kränkande. Vi kommer längre fram att presentera en rad fula kort och tillika bevisbara lögner som framkom från skolans och kommunens sida i tingsrättsförhandlingen. De betalade 45.000 kr i förlikning men hävdade att de inte gjort något fel.

Det skulle egentligen inte spelat någon roll om ett mobbningsoffer har autism, någon annan diagnos eller ej. I vilket fall som helst ska ett barn inte bli mobbat. Ganska penibelt för Ljungby Kommun bör vara att mobbarna på Ekebackenskolan faktiskt fortsatt att mobba även andra barn. Situationen har eskalerat så elever på Astradskolan också dragits in i mobbning och hot. [3,4]

Enligt Nils Göran Jonasson ska alltså inga hemmasittare finnas i kommunen. Det stämmer absolut inte. Vår son är p.g.a. mobbningen och därav kommande depression sedan en tid en mycket dåligt mående hemmasittare. Jag vet flera hemmasittare till. Det hjälper inte om Nils Göran Jonasson försöker bortförklara och säga att hemmasittare är ovanligt. Det räcker att det finns en, så har Ljungby Kommun skyldighet att göra allt de kan och ordna, om så krävs, anpassad skolgång. Det räcker inte att som i vårt fall rycka på axlarna och säga att man inte kan göra mer. Som sagt, ytterligare beskrivning om mobbingärendet kommer bit för bit.

Ljungby Kommun förefaller bildligt talat klippa huvudet av elever som på något sätt avviker, där kommunen p.g.a. egna brister inte klarar av att uppfylla sina skyldigheter. Det blir för utsatta elever och föräldrar kränkande och diskriminerande. Inte är det väl inom Ljungby Kommuns åligganden att sänka kommuninnevånare på detta sätt, eller!?

Det förefallande kränkande sätt som råder inom Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunen har jag tyvärr tagit del av innan. Här några exempel:

* Chef på HVB hemmet Fyren sade under personalmöte att han var trött på en ungdom som han inför hela personalstyrkan kallade “fet och äcklig”.

* Lärarinna och klassföreståndare sade irriterat till elevassistent till barn med adhd -“Kom inte till mig jag har gett upp”.

* Lärare på Åbyskolan mobbade öppet inför klassen en elev och kallade denne t.ex. för “fet gris”. Rektor brydde sig inte om att åtgärda trots att jag som kurator sade ifrån.

* Rektor på Åbyskolan valde att inte åtgärda allvarlig mobbning då han menade att det var den mobbades eget fel.

* Rektor och skolpsykolog valde att ombenämna fysiskt tvång och mycket hårda tag (i vissa fall trolig misshandel) på Stensbergskolans särskola till fysisk pedagogik.

* Rektor som stal specerier på skola ombads av Barn- och utbildningsförvaltningen (enligt uppgift från ytterligare rektor) avsluta sin tjänst och flytta. Annan rektor som kränkte personal samt elever bl.a. genom att inte åtgärda mobbning fick högre tjänst såsom områdeschef.

Vidare berättade Nils Göran Jonasson 8/6-16 för tidningen Smålänningen att man strävar efter nolltolerans vid mobbning. [5] Vi får inte Nils Görans ord att stämma då vi vet att de aktivt tittar bort från mobbning och istället väljer att kränka den som är mobbad, och vidare bokstavligt talat försöker karaktärsmörda anmälande förälder. Detta har vi som sagt bevis för, vilka senare ska omtalas.

1] Pia strider för sin son – och andra barn med autism och adhd

2] “Det ska vara en skola för alla”

3] Kaos mobbning fortsätter Ekebackenskolan i Ljungby

4] Mobbningen fortsätter på Ekebackenskolan. Mobbaren nu hotad.

5] Strävar efter nolltolerans vid mobbing

Comments

  1. Korrigerat. Pia Wallenborgs son är inte hemmasittare, men mår dåligt av att gå till skola som inte upplevs anpassad. Ett antal hemmasittare finns dock i kommunen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *