Områdeschef Hans Holmqvist nekar förälder BMM som biträde vid möte om mobbning

 

Mobbingombudet har tidigare skrivit om BMM – Bikers Mot Mobbning och deras fina arbete emot mobbning, där de är behjälpliga att ge stöd både åt utsatta elever, föräldrar och skolan. För några dagar sedan styrde påkallat två representanter från BMM motorcykel emot Ljungby.

Förälder berättar att hens barn varit utsatt för mobbning under hela läsåret, och att det upprepat därför skickats anmälningar till både lärare och rektor. Bemötandet från deras sida beskrivs genom tidningen Smålänningen och via inlägg på Facebook ha varit mycket svalt. Föräldern berättar att inga ordentliga svar inkommit. Trots att skolan menar att de gjort tillräckligt ska mobbningen ha fortsatt.

Det känns så känslolöst när de svarar att de arbetar efter den handlingsplan som finns, efter att jag beskrivit hur min dotter suttit själv och gråtit utan tröst efter att blivit kallad fula saker av de andra eleverna. (från Smålänningen)

Områdeschefen nekar BMM att vara med på mötet

Efter att föräldern skrivit ett offentligt inlägg på Facebook och kritiserat Ljungby Kommun samt skolföreträdarna tog Barn- och utbildningsförvaltningens Områdeschef Hans Holmqvist kontakt och möte bokades upp. Föräldern berättar att hen skickat föranmälan om att biträde skulle följa med till mötet. Väl på plats utanför kommunkontoret i Ljungby blev enligt uppgift föräldern och BMM – Bikers Mot Mobbning illa bemötta. Hans Holmqvist nekade BMM att vara med på mötet.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Holmquist ville inte lyssna på oss. Till slut tog han emot en broschyr åtminstone. Vi ville vara med som ett stöd och hade fått fullmakt från mamman. (från Smålänningen)

Janne Andreasson med fru, båda från välrenommerade BMM, blev alltså trots fullmakt och föregående föräldrainformation på plats nekade att biträda i mobbningsärendet. Hans Holmqvist berättar för tidningen att han tackade nej till mötet, med förevändning att han inte på förhand kände till biträdet samt ej heller att de två som skulle biträda var från en organisation som arbetar emot mobbning. Hans Holmqvist säger vidare att han bara såg att det var ett gäng bikers.

Föräldern berättar att Hans Holmqvist hänvisat till Skollagen rörade att kunna neka personer tillträde till aktuellt möte. Områdesschefen ska enligt föräldern ha skrattat åt dem.

Har Hans Holmqvist agerat rätt?

Enligt de uppgifter som Mobbingombudet i Ljungby Kommun än så länge fått fram om möjligheten för förälder att ta med biträde på skolmöte, så verkar det inte vara lättvindigt för skolföreträdare att neka biträde. Enligt Skollagen kan skola förbjuda obehörig att vistas inom skolans område. Dock var detta utanför den aktuella skolans område eftersom det var på kommunhuset i centrum av Ljungby stad. Dessutom gör Förvaltningslagen gällande att förälder både ska kunna ge ombud och biträde fullmakt att närvara på skolmöten. Då man fått fullmakt är man inte längre att se som obehörig i ett specifikt mobbningsärende. Dock kan skolan om biträdet skulle visa olämplighet etc. avvisa personen från mötet. Annat som gäller är att skolan ska inkomma med skriftligt och överklagningsbart beslut innan mötet, om biträdet i sak får vara med eller ej. Skolrepresentant får inte kränka eller diskriminera biträde eller ombud.

Vad menade Områdeschefen egentligen med att utestänga BMM då han såg deras klädsel? Oavsett klädselval måste biträde kunna vara med på mötet. Det är ju fullt naturligt att komma i motorcykelkläder då man kört motorcykel till platsen. Handlar det om diskriminering här?

Frågan är om Hans Holmqvist kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel genom att neka BMM att närvara vid mötet? Bra är i vilket fall som helst att titta vidare på vad som egentligen gäller då det kan vara mycket svårt att sitta som ensam förälder på möte som berör mobbning.

Läs mer: Får föräldrar ha biträde vid skolmöte om mobbning

Hans Holmqvist har tidigare visat minst sagt dålig stil i mobbningsärenden och även enligt andra personer sett till att brännmärka mig (Mobbingombudet) från att få fler jobb inom kommunen, efter att jag arbetat som Fältkurator på Åbyskolan i Lagan där Holmqvist då var rektor. Min upplevelse på Åbyskolan var att Holmqvist inte följde sina skyldigheter enligt Skollagen, vilket jag där påtalade för honom.

Läs mer: Åbyskolan Lagan Ljungby Kommun Rektor mobbar och brännmärker

I ytterligare nu pågående ärende om mobbning på skola i Ljungby ska Hans Holmqvist enligt förälder sagt att föräldern inte ska skriva på sociala media om vad han säger till föräldern. Mobbingombudets fråga är varför part i ett ärende inte ska kunna få använda sig av yttrandefriheten? Är Ljungby Kommun p.g.a. okunskap och/eller ren ovilja en ljusskygg verksamhet? I en sådan verksamhet där mobbning mot både barn och vuxna sker, lär inga barn fara väl.

Smålänningens artikel (bakom betalvägg): Här har ni Ljungbys nästa hemmasittare

Läs mer om: BMM – Bikers Mot Mobbning

Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *