Barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby Kommun stänger dörrar gällande mobbning

 

1 juni 2018 skrev tidningen Smålänningen om en lärare i Ljungby som tagit kontakt med dem och berättat om mycket allvarliga förhållanden inom kommunen, vilket drabbar elever.

– Jag fick inte förutsättningen att göra ett bra jobb. Det känns som om jag svek eleverna. Det berättar en lärare som arbetat i en klass där en av eleverna till slut blev hemmasittare. (från Smålänningen)

Läraren säger att personalbrist och olika andra faktorer spelande in, så läraren inte klarade hjälpa elev som blev utsatt av andra elever i klassen (min tolkning mobbning). Begäran om mer resurser ställdes men utan gehör från skolledningen.

Läraren jobbade allt hen kunde men det räckte inte till. Resursen som fanns i klassen var redan fullt upptagen med att hjälpa en elev och kunde därför inte ta på sig mer uppgifter.

– Jag vet ingen annan kommun som är som Ljungby, det är något som är så surt här. (från Smålänningen)

Läraren säger att det är något som är surt i Ljungby Kommun. Mobbingombudet kan inte annat än att hålla med. Vad som är surt har ringats in och kommer allt eftersom presenteras på sidan. En av de sura sakerna är att det från BUF – Barn- och utbildningsförvaltningen ska se så bra ut utåt, medan de ansvariga själva agerar likt mobbare då personal eller föräldrar står på sig i sin rättmätiga klagan. Ett exempel på att det ska se bra ut utåt är taget från aktuell artikel i Smålänningen, där Barn- och utbildningschef Nils Göran Jonasson svarar att hans dörr alltid är öppen. Det kan Mobbingombudet direkt säga att den inte är. Nils Göran Jonasson försvarar bevisligen rektorers bristfälliga agerande i mobbningsärenden och hjälper även på olika indirekta eller direkta sätt till att brännmärka personal från att få mer arbete i kommunen. Bland annat har han inte utrett mycket allvarliga förhållanden på Åbyskolan i Lagan där rektor (nuvarande områdeschef) mobbade elever och godtyckligt entledigade personal samt även enligt uppgift brännmärkte personal. Om dörren till Barn- och utbildningsförvaltningen är öppen så som Nils Göran Jonasson säger, varför utestängs då biträde vid skolmöte om mobbning?

Varför görs inga riktiga utredningar i mobbningsärenden? Nils Göran Jonasson har framför mig, trots uppenbara brister på Ekebackenskolan, sagt att BUF skulle avvakta Skolinspektionens utredning. Innan dess ville de inte göra något åt mobbningsärendet. Skolinspektionen inkom senare med föreläggande och sade att skolan och Ljungby Kommun brustit på flera punkter. Ingen ordentlig utredning hade gjorts, lagstadgade incidentrapporter hade inte skrivits och det fanns ingen lagstadgad handlingsplan emot kränkande behandling i kommunen. Detta kunde vem som helst se men Nils Göran Jonasson avvisade på sitt vad jag nu uppfattar som välkända sätt. Utåt ska det dock se bra ut, vilket kommer belysas i fler artiklar.

Personal är rädda för skolledningen i Ljungby Kommun. (Mobbingombudet)

Personal vet att man kan råka i onåd i Ljungby Kommun om man står på sig gällande att anmäla, klaga eller be om sådant som egentligen ska vara självklart att rätta till. Jag har själv blivit utsatt för dåvarande rektor (nuvarande områdeschef) samt en chef inom socialtjänsten, tillika politiker på förtroendeuppdrag i kommunen. Denne senare chef berättade att det bästa sättet att bli av med en personal vara att ta ifrån den dess arbetsuppgifter. Längre fram i tid sade chefen att han sett till att en personal på ungdomsboendet Fyren inte skulle kunna få mer jobb inom kommunen. Mer om detta ligger i pipeline att detaljerat beskrivas. Det är inget annat än surt att sådant beteende får lov att förekomma i Ljungby. En sak är att ge sig på vuxna som till del kan försvara sig, men en annan är att ge mobbade barn skulden för att de är mobbade och även säga att de missuppfattar mobbningen. Detta förfarande har Nils Göran Jonasson nyligen varit involverad i som högste chef inom skolan i Ljungby.

Är det öppna dörrar inom Ljungby Kommun? Nej, dörrar smälls hårt i ansiktet på de som är mobbningsutsatta samt på de som vill hjälpa barn som utsätts, likt här aktuell lärare.

Läraren kanske beskriver vårt ärende

Det som läraren säger i Smålänningen stämmer till 100% in på vårt mobbningsärende (länkat ovan). Dock vet vi att liknande situation funnits i en annan klass på Ekebackenskolan. Är det vårt ärende det handlar om så har dock läraren ljugit sig blå inför oss föräldrar och sagt att ingen mobbning förekommit, att eleven inte varit utsatt. Läraren slutade abrupt och skyllde det på mig som mobbningsanmälande förälder. Läraren åsidosatte trots Skolinspektionens föreläggande att göra incidentrapporter och rektor Ulrika Linder stämde in i att läraren varit tydlig emot mig gällande att läraren skulle hellre sluta än skriva rapporterna. Dessa båda personerna har alltså handlat rakt emot vad skollagen säger.

Tänker man inom Ljungby Kommun inte på vad man utsätter de mobbade barnen för, och även de som mobbar? Det är inte konstigt att Ljungby har hemmasittande elever. Barn- och utbildningsförvaltningen skapar medvetet situationer och förhållanden som för eleverna och dess föräldrar blir ohållbart.

Tänker Ljungby Kommun reparera det som hänt, ställa upp för de barn man direkt och indirekt kränkt och diskriminerat? Tänker Kommunen svara på min upprepade begäran om möte för att diskutera problemen som inom kommunen finns? Än har alltså inget svar givits, trots ett antal mail. Man stänger således dörren ordentligt, så ordentligt att eget skägg kommer ikläm. Jag vill kalla detta “Rävsax Ljungby” Aktuella tjänstemän i Ljungby har nu enligt vad jag uppfattar det som fastnat i sin egen “fälla”. Hur ska de lösa detta, “tugga av sitt eget ben” eller reparera sina felaktiga beslut genom kontakt med de utsatta? Att smöra och visa sig duktiga i tidningsartiklar hjälper inte längre. Sanningen ligger på bordet och den går inte längre att sopa under mattan.

Ljungby Kommun har gjort reklam och visat upp en fin dörr stående på glänt, väldigt inbjudande. För oss med erfarenhet av Barn- och utbildningsförvaltningens negativa sätt att hantera olika skolärenden finns en annan typ av dörr, snarare en låst och förstärkt medeltida port, precis som bilden till denna artikeln beskriver. Frågan är vem som kastat nyckeln till porten i sjön och vem som vill att nyckeln förblir där?

Artikel i Smålänningen (bakom betalvägg): Lärare: “Det blev ett omöjligt arbete”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *