Hur chefer i Ljungby Kommun mobbar och brännmärker personal och elever.

 

Denna artikel tillhör kategorin vuxenmobbning och handlar främst om den brännmärkning vissa tjänstemän i Ljungby Kommun riktat mot personal, d.v.s. sett till att de inte kan få mer jobb inom kommunen. Det handlar även om att man projicerar “sitt agg och sina lögner” kring personal emot barn. Barnet som i detta ärendet blivit utsatt för tjänstepersoners förakt har inte kunnat gå till skolan och har drabbats av depression. Försöker kortfattat berätta och länkar även vidare till utförligare beskrivningar på annan sida där jag tidigare berättat om det som hänt.

Ljungby Kommun, ni måste införa att enskilda tjänstemän inte kan stämpla och brännmärka personal, och ej heller dra vidare tokigheterna så att man mobbar barn. Utredning måste ske så att båda sidor hörs om förhållanden som lett till konflikt. Vad tänker ni inom kommunen göra, både åt mobbning och brännmärkning?

Rektor (nu områdeschef) mobbade och brännmärkte personal samt elever

Drabbades själv under arbete som fältkurator på Åbyskolan i Lagan utanför Ljungby. Under starten av vikariatet upptäcktes att situationen på skolan var mycket stökig med mobbning, nynazism, främlingsfientlighet och allmänt stök. Det fanns inget välfungerande elevvårdsteam och en lärare mobbade öppet inför klassen och mig en elev med hjälp av djupt kränkande invektiv som t.ex. fet gris. Jag talade om för rektor Hans Holmqvist att läraren mobbade eleven, efter att Hans satt mig som extra klassföreståndare i klassen och jag då tagit in hur illa det var. Hans sade att han visste om missförhållandena och att han bett läraren att sluta arbetet. Läraren hade inte hörsammat och Hans sade att han inte kunde göra något mer. Hans speglade på flera olika sätt att han ogillade eleven som av läraren blev mobbad. Vidare skedde mobbning med främlingsfientlighet och direkt anspelning av dödshot mot en elev. Jag talade på väg genom en korridor om detta för Hans Holmqvist. Betonade allvaret i det hela. Hans sade att det var den mobbade elevens eget fel och att vi inget skulle göra.

-“Rektorn är feg, passa dig för honom.”

Under en utedag gick gymnastikläraren förbi mig och sade samtidigt att Hans Holmqvist var feg och att jag skulle passa mig för honom.  Blev mest förvånad och avvaktande men kan nu förstå innebörden till fullo.

På Åbyskolan hände fler incidenter som borde utretts ordentligt av rektorn. Jag tror det som hände vid ett tillfälle borde polisanmälas. Hans Holmqvist berättade för mig att en vikarierande pedagog blivit anklagad av elev för sexuella trakasserier. Rektorn valde att omedelbart ljuga för vikarien och säga att det inte fanns mer jobb, trots att pedagogbehov fanns. Vikarien fick i princip sparken utan att få reda på varför. Senare ringde denne pedagog till mig och berättade med ledsen stämma om sina misstankar om att ha blivit brännmärkt i Ljungby Kommun. Hans Holmqvist hade förbjudit mig att berätta om det som hänt så jag vågade inget säga till pedagogen.

-“Alla har rätt till en chans till.”

Hade efter tjänsten som fältkurator trots lediga tjänster svårt att få jobb inom kommunen, men rektor Claes Axelsson på Stensbergskolan ringde upp och berättade att ett vikariat var ledigt. Han berättade längre fram i tid om ett dåligt rykte kring mig inom skolans verksamhet i Ljungby Kommun och sade att alla har rätt att få en chans till. Claes berättade att det var rektor Hans Holmqvist som gjort att jag inte kunde få fler jobb. Blev också tillsagd att jag inget fick säga.

Ytterligare personer har sagt att Hans Holmqvist var den som låg bakom brännmärkningen av mig.

Jag lämnade in utförlig anmälan om situationen till dåvarande områdeschef (nuvarande Barn- och utbildningschef) Nils Göran Jonasson. Han valde att hemligstämpla anmälan och även vid ett senare möte där jag klagade på situationen, säga att jag var olämplig för yrket. Jag hade då bett om utredning men ingen sådan vidtogs. Nils Göran Jonasson sade att han inte trodde på mig. Berättade då för honom att jag kom bli tvungen gå vidare med ärendet. Nils Göran Jonasson blev då barsk och hotfull i tonen när han sade -“Då får du mycket att göra”. Sedan, efter lite tystnad, fyllde han i med -“Det får vi också”. Där var mötet slut. Har haft ett uppföljande möte med honom och förre personalchefen, där jag blev lovad besked varför jag inte fått tjänst. Något besked har aldrig inkommit. Har mail från personalchefen med löftet. Under mötet berättade jag vad Nils Göran Jonasson sagt till mig om att få mycket att göra. Han kunde inte minnas.

Det står för mig klart att Hans Holmqvist lyckats med sin strategi att brännmärka mig i Ljungby Kommun, kanske för att skydda sig själv eller för att han inte förstod bättre. Ingen utredning har som sagt gjorts och svar har inkommit till mig att alla har rätt till sin åsikt. Ja, åsikter är fritt att ha men man får inte mobba eller brännmärka personal.

Läs mer:

Åbyskolan Lagan Ljungby Kommun Rektor mobbar och brännmärker

Områdeschef Hans Holmqvist utestängde BMM – Bikers Mot Mobbning

Föreståndare och kommunpolitiker brännmärkte personal och kränkte ungdom

Ett av de, trots föreståndarens ibland milt sagt taskiga inställning, bästa arbeten jag haft var på HVB-hemmet Fyren i Ljungby. Kände att min livserfarenhet och utbildning kom till sin rätt där. Föreståndaren Lars Solling tyckte om att lära ut saker. Bland annat kommer jag väl ihåg vid ett spontanmöte där Lars berättade att man grovt kan skilja mellan tre olika personligheters sätt att tänka/ta in och vidare att man i behandling kan dra nytta av det. Lars Solling tog nyckelknippan som exempel, hur man kan komma ihåg var man lagt den. Typ ett lyssnar var hen lagt, typ två ser var, medan typ tre känner var nycklarna lagts.

-“Vet ni hur man på bästa sätt blir av med en anställd?”

Från det ena till det andra frågade Lars Solling under mötet om vi visste hur man bäst blir av med en anställd. Lars fyllde i med att det bästa var att ta ifrån den anställde dess arbetsuppgifter.

Det var precis vad jag senare upplevde att Lars Solling gjorde emot mig. Han tog bort mina uppgifter som kontaktperson och var mycket avig mot mig på möte angående att jag sagt till om missförhållande på HVB hemmet, då vi p.g.a. dålig planering från personals sida inte kunde uppfylla våra löften att hjälpa ungdom med missbruksproblem. Jag klagade även på att det fanns en inneboende av polisen efterlyst missbrukare i en satellitlägenhet där ungdom på HVB hemmet placerats. Lars Solling sade att det skulle se illa ut för honom själv om vi kontaktade polisen i ärendet. Istället lade Lars in i schemat att vi skulle åka till satellitlägenheten och försöka störa ut missbrukaren. Det resulterade i att vi “tappade” ungdomen allt mer. Till sist flydde ungdomen med missbrukaren till okänt ställe där vi inte kunde nå ungdomen på ett tag.

Lars Solling skröt över HVB hemmet Fyrens låga kostnader för varje på boendet inskriven ungdom. Kostnaden låg på ca. 2.000kr/dygn. Visst, det var toppenbra med låga kostnader men den ekonomiska pressen gjorde arbetsförhållandena tidvis ganska betungande för personalen och indirekt spillde det även över på ungdomarnas situation. Vi i personalen skulle vara både inne på boendet och ute hos ungdomar som inte var boende på Fyren. Det blev ganska hackat och malet, tillika med långa arbetspass där det vissa nätter gavs väldigt lite sömn p.g.a. ungdomarnas situationer. Länsstyrelsen gav sedermera, under min sjukskrivning kritik mot HVB hemmet, och arbetsförhållandena fick struktureras om. Hade i slutet av anställningen (då ovetandes) problem med flera låsningar i rygg och nacke. Det smärtade ifrån topp till tå och jag var av detta samt arbetsförhållandena, även borttagna arbetsuppgifter, väldigt trött. Pratade med Lars Solling om det och sade att jag kanske behövde sjukskriva mig. Innan jag hann prata färdigt reste sig Lars Solling och sa att han direkt sade upp mig. Han gick ut i köket några meter därifrån och ringde chefen Lena Bolmelind och sade att jag skulle bli uppsagd. Jag hörde samtalet väl. Lars Solling kom sedan in på kontoret igen och sade att jag nu var uppsagd.

-“Jerker Andersson kommer säkert att lämna Ljungby Kommun.” “Skratt och medhåll”

Därefter var det ändå tal om rehabilitering inom kommunen och jag fick träffa rehabiliteringssamordnare Mikael Fransson, som sade att om jag valde att avsluta min tjänst så skulle jag få en månadslön. Han sade det med dämpad röst tittandes ned i golvet. Vid möte med min läkare satt Lars Solling, Mikael Fransson och Nils Göran Jonasson och skrattade åt mig, sägandes om mig i tredje person att jag säkert skulle komma att lämna Ljungby Kommun. Det dåliga ryktet som Hans Holmqvist spridit ut uppfattade jag som delorsak till att man inom kommunen inte ville ha med mig att göra och försökte mobba och utfrysa mig.

Det uppstod mobbning mellan några personal på HVB Hemmet Fyren. Jag vet än idag inte vad det utmynnade från men upplevde på plats att fast personal frös ut en vikarie. Tog kontakt med Lena Bolmelind på socialtjänsten och berättade att det förekom mobbning och att det är mycket olämpligt på ett boende där ungdomarna snart märker sådant. Ett tag senare sade Lars Solling att han sett till att vikarien inte längre kunde få något jobb inom kommunen. Vikarien och jag hade haft mycket givande diskussioner om behandlingsarbete och ytterligare tid efter detta ringde vikarien mig och berättade att hen inte fick fler jobb inom Ljungby Kommun och att hen inte visste varför. Vidare frågade Lars Solling mig om jag kontaktat vikarien och jag sade att vi talats vid en gång. Lars Solling förbjöd mig att tala med vikarien igen. Lars Solling har även förbjudit personalstyrkan att tala med fler personer om boendet i allmänhet. Det gäller person som tidigare drivit någon form av boende för unga i Ljungby Kommun.

Vidare har Lars Solling på personalmöte kränkt boende ungdom bakom dennes rygg. Lars Solling stormade in på mötet och sade att han var trött på en ungdom och att denne var fet och äcklig o.s.v.

Inte sällan pratade Lars Solling bebisspråk i hånande ordalag om andra personer som ej var närvarande. Det hände ibland då han hade andra åsikter än personen han hånade.

Lars Solling kunde inte bestämma sig om uppsägningen, som faktiskt stred mot gällande lagar. Ena stunden skulle jag jobba på Fyren, andra stunden inte. Jag hölls på sträckbänken. Efter Länsstyrelsens kritik mot boendet så skulle jag jobba där, kanske för att jag skött journalföringen bra, vilket andra struntade blankt i att göra. Lars Solling frågade stående på Fyrens balkong om jag var arg på honom. Han visste kanske mycket väl vad han gjort, annars tror jag inte att han frågat.

-“Säger du upp dig får du inte fler jobb inom kommunen.”

Innan jag tills sist själv sade upp mig för att starta eget företag, hotade Lars Solling med att om jag sade upp mig skulle jag inte få fler jobb inom kommunen.

Senare när jag startat eget företag kom en gammal arbetskamrat in till mitt kontor i Ljungby. Hen sade att Lars Solling och hen pratat om mitt arbete med forskning om mögel och det som kallas sjuka hus. Enligt arbetskamraten hälsade Lars Solling att han inte förstod varför jag arbetade med detta och att jag ändå inte kom att vinna gällande klagomålet jag ställt rörande den fukt- mögel och kemikalieskadade fastigheten Klövervägens förskola i Ljungby. Vidare sade arbetskamraten att de (Lars Solling och hen) liknade mig vid Malexandermördarna för mitt arbetes skull och forskningen kring mögel.

Senare beslutade kommunen att Klövervägens förskola måste rivas och nyuppföras år 2020. Hos Miljöförvaltningen finns diarieförda klagomål från föräldrar att deras barn for illa av miljön på förskolan. Mina barn for också illa av miljön där efter den stora vattenläckan i taket 2011. Även i detta ärendet betedde sig kommunala tjänstemän mycket illa, trots att jag lugnt framförde fakta som sedan kostade (skattebetalarna) stora pengar att via konsulter inspektera fram. Jag erbjöd mig att göra det arbetet utan kostnad, men fick inget svar.

För mig handlar det inte om att vinna något utan istället att hjälpa barn och även personal på förskolan. Det är idag både via svensk och utländsk forskning verifierat att barn samt vuxna som vistas i hus med mögel eller “mögellukt” har högre frekvens av astma och luftvägsinfektioner m.m.. Den svenska BAMSE-studien, en kohort där man följt 4.000 barn visar att barn som tidigare i livet exponerats, längre fram i livet löper högre risk att utveckla astma. Jag har själv erfarenhet av hur det är att bo i hus med mögel och började därför forska om det 1991.

Månadslönen som utlovades av Ljungby Kommuns rehabiliteringskonsult Mikael Fransson har jag fortfarande inte fått. Räntan tickar på…

Klövervägens Förskola Ljungby Kommun fukt mögel lukt

Ungdomsboendet Fyren Ljungby bäst men ändå inte

Kommunalpolitik, vikten av duktiga och icke mobbande politiker

Jag upplevde att Lars Solling flera gånger framförde att vissa förhållanden på HVB hemmet Fyren inte skulle vara bra för honom om det kom till allmän kännedom. Tror att han var “försiktig” för att han satsade på en politisk karriär. Idag sitter Lars Solling på ett antal politiska ansvarsuppdrag inom Ljungby Kommun, och är tillika ordförande i Liberalernas kommunförening i Ljungby.

I valsedeln för Liberalerna 2018 finns både Lars Solling och Hans Holmqvist (Holmquist), nu områdeschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby Kommun:

Liberalerna Ljungby Kommun Valsedel 2018

Jag undrar stilla om det är förenligt med Liberalernas politik att mobba, utfrysa, håna och brännmärka? Politiker är väl ändå de som måste föregå med extra gott föredöme och förhållningssätt. Det är politiker som sätter agendan och barn samt unga tar direkt eller indirekt efter dem ordentligt, även om det inte är eftersträvansvärt att ta efter vissa förhållningssätt. Ska Ljungby Kommun tillåta ett negativt förhållningssätt från sina anställda chefer gentemot personal och vårdtagare? Ska Ljungby Kommun låta rent tokiga händelser bara passera och därmed hjälpa till att skjuta de utsatta i sank. Med detta vill jag påminna om mina många försök att få situationen jag beskriver utredd en gång för alla. Ljungby Kommun tystar, vilket kan tolkas som maktmissbruk, vilket i så fall stämmer in med dessa chefers beteende i vissa situationer.

Denna bakgrunden har gjort att Ljungby Kommun vänt mitt mobbade barn ryggen

Mitt ena barn har varit mobbat under flera år på Ekebackenskolan i Ljungby. Vi var tvungna att anmäla till Skolinspektionen, vilka lade föreläggande emot kommunen på flera punkter då arbetet i mobbningsärendet och allmänt i hela kommunen var bristfälligt. Situationen rättades ändå inte till, mobbningen tilltog igen och inget ordentligt gehör från skolans sida gjordes. Vi valde att gå vidare med stämningsansökan vid Växjö Tingsrätt. Då förstod jag att Barn- och utbildningsförvaltningen med Nils Göran Jonasson i spetsen ville dra allt åt hållet att jag hade aversion mot kommunen och därför drev ärendet och pratade för mitt barn att hen var mobbad. Mobbningen från kommunens sida emot mig tätnade med detta ytterligare och de använde både mig och mitt barn som slagpåse för att skydda sig själva. Tingsrättsförhandlingarna slutade lite nesligt för Barn- och utbildningsförvaltningen, som först ville ha in en massa kränkande textrader i förlikningsavtalet som diskuterades. De tre domarna på plats diskuterade med kommunjuristen, rektor Ulrika Linder (Ekebackenskolan) och områdeschef Jenny Wikby. Allt fick tas bort i det slutgiltiga förlikningsavtalet, t.ex. att vi skulle vitesföreläggas med 45.000kr om vi diskuterade ärendet med någon och ytterligare 45.000kr om vi visade förlikningsavtalet för någon. De fick också ta bort att pengarna från kommunen skulle gå till överförmyndare. Mitt barn fick 45.000kr i förlikning från kommunen. Detta är sällsynt hög summa i förlikning gällande mobbningsärenden vad jag senare fått höra. Dock är inte sista terminen reglerad under förlikningsavtalet och här har kommunen återigen brustit. Kommunen skrev dock in i förlikningen att de inte ansåg att det gjort några fel. Vi bestred det.

Det finns tjänstemän i Ljungby Kommun som gör allt vad de kan för att stämpla och brännmärka mig och de tar t.o.m. ut det över barn.

Mycket rent ut sagt skitprat förkommer bakom min rygg, vilket jag senast fått höra idag från en förälder till ett mobbande barn. Bland annat florerar ryktet att jag skulle vara portad från skolan där mina barn går/gick. Det stämmer inte. Jag har aldrig fått något besöksförbud, vilket det finns bevisande inspelning på från skolmöte. Dock kan det vara så att rektor eller annan personal har spridit ut ett rykte och definitivt på flertalet punkter agerat fel i ärendet.

Läs mer:

Mobbningsärendet i Ljungby Kommun (långt ifrån färdigpresenterat)

Jag kommer gå emot den mobbning och det tråkiga som finns inom kommunen. Jag står på fast mark och kommer att visa det även om skitpratet bakom ryggen fortsätter. Konstigt är att ingen av skitpratarna har frågat om vår syn på saker och ting som hänt. Nu är det dags för förändring och jag inväntar mötesdatum från kommunen för total utredning i sak.

Allt som hänt, vilket är mycket, ska läggas ut pö om pö på sidan Mobbingombudet i Ljungby Kommun. När det är färdigt ska arbetet allt mer kanaliseras över på att förebygga mobbning i ett bredare perspektiv och på att hjälpa mobbningsoffer samt mobbare. De senare måste också få hjälp för innerst inne är de precis lika fina som alla andra barn.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *