Ljungby Kommun mobbade ut personals kunskap om mobbning

 

Artikeln här handlar om hur rektor (nu områdeschef) samt områdeschef (nu barn- och utbildningschef) i Ljungby Kommun på mycket fula sätt mobbade ut kunskap om mobbning.

Längre ned på sidan finns länk för att ladda ned Strukturerade Samtal som t.ex. är ämnat för att arbeta emot mobbning.

5 juni 2018 besökte rektor Magnus Arvidsson Ljungby, och berättade bl.a. för barn- och utbildningschef Nils Göran Jonasson, chef för central elevhälsa Birgitta Bergsten samt utvecklingsledare Elisabeth Larsson, om en forskningsbaserad modell emot mobbning, vilken man använder i Töreboda Kommun.

De tre Ljungbyföreträdarna framför i tidningen Smålänningen att de är imponerade av modellen som Magnus Arvidsson presenterade. Enligt antimobbningsmodellen ska man upptäcka, kartlägga och förändra de negativa normerna som råder i en klass. Målet är bl.a. att få fler elever att fullfölja skola och utbildning samt få godkända betyg.

Enligt Törebodamodellen ökar chanserna till ett gott liv för eleverna om man kan förebygga negativa hierarkier, t.ex. genom att identifiera och få normsättande elever att ändra tanke- och förhållningssätt. Metoden baseras på forskning, kunskap samt samtal för förändring och har uppmärksammats som mycket lovande.

Nils Göran Jonasson säger till Smålänningen att de nu får ta ställning till hur de ska agera, att de är informerade och imponerade.

Antimobbningsmodellen fanns redan i liknande form men mobbades ut

Om ansvariga för skola och elevhälsa i Ljungby Kommun nu är så imponerade, varför mobbade man ut den forskningsbaserade kunskap som redan fanns i kommunen för 20 år sedan och ett antal år framåt i tid? Har nyligen lagt ut artikel om hur rektor Hans Holmqvist, då på Åbyskolan i Lagan, formligen mobbade ut elever som var mobbningsutsatta och mig som fältkurator då jag sade till om att vi måste ta tag i mobbningsärenden på skolan. Hans Holmqvist fick god hjälp av Nils Göran Jonasson att mobba ut mig med denna kunskap:

–  Ljungby Kommun brännmärker mobbar personal elever 

1991 efter att jag muckat från värnpliktstjänstgöringen var det finanskris. Trots utbildning som svetsare fanns inga jobb att tillgå. Det var tråkigt att sitta sysslolös så bilen styrdes mot biblioteken i Lund och Jönköping. Ville lära mer om mobbning och s.k. sjuka hus eftersom det fanns personlig erfarenhet av dessa fenomen. Detta var innan Internet så böcker och forskningsrapporter fick beställas från världens alla hörn. Nyfikenheten mynnade ut i forskning, vilken allt eftersom intensifierades. Vid arbete med ungdomar med psykosociala problem ställdes kunskapen på sin spets och utan strukturerade samtalsmetoder hade arbetet varit långt svårare.

Under arbete på Ungdomsboendet och HVB hemmet Fyren i Ljungby sattes presentation av de strukturerade samtalen samman. Frågade chefen Lars Solling om jag fick presentera arbetet och samtidigt utbilda de andra i personalen, men det fick jag inte. Tyckte det var väldigt synd, för kan man som personal dela med sig av sina kunskaper till varandra så borde det gagna hela arbetsplatsen och tillika Ljungby Kommun som arbetsgivare och ansvarig för elevhälsa, vård etc.

Strukturerade Samtal – Mot Mobbning

Under studier till pedagog på Växjö Universitet ingick organisation och ledarskap. Vid fördjupade och fortsatta ämnesstudier upptäckte jag  organisationsläran kallad Double Loop Learning. Läran går kortfattat ut på att skapa stadigvarande och förbättrad problemlösning samt struktur i en organisation:

Double Loop Learning emot mobbning
Double Loop Learning emot mobbning

Det liksom klack till i mig och all den inhämtade kunskapen om socialt arbete, pedagogik och mobbning trillade på plats i denna modell, fast istället individanpassat:

Individanpassade Strukturerade Samtal om Mobbning etc.
Individanpassade Strukturerade Samtal om Mobbning etc.
Sammanfattningen av strukturerade Samtal

Sammanfattningen av Strukturerade Samtal som finns nedladdningsbar i länk längre ned på sidan, innehåller vidareutveckling av modellen ovan, förslag till för pedagoger etiskt förhållningssätt, kognitivt förhållningssätt, beskrivning av kärna & syfte samt kortfattad metodförankring:

Strukturerade Samtal emot mobbning. Vidareutveckling av metod.
Strukturerade Samtal emot mobbning. Vidareutveckling av metod.

I Törebodamodellen vilken är mycket bra som komplement till egen kunskap om sina elever nämns normer, roller, hierarkier, mobbning etc. Alla dessa faktorer har i Strukturerade Samtal behandlats ingående, med samma slutmål som Törebodamodellen, plus en del andra mål då samtalen är likt anpassningsbara “moduler” utefter subjektet man som pedagog möter. Alla fungerar olika och samtalen måste därför anpassas på individnivå. Det är en viktig grundregel.

Exempel på Strukturerade Samtal om mobbning, normer och roller.
Exempel på Strukturerade Samtal om mobbning, normer och roller.
Varför mobbades mobbningskunskapen ut?

Det är verkligen en fråga att ställa. Förutom att mobba ut denna kunskap har samma och andra personer inom skola och barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby Kommun mobbat ut mitt barn, som drabbats av fem års mobbning på Ekebackenskolan i Ljungby. Jag har länge och aktivt efterlyst svar på varför ansvarig personal agerar så här och försökt få till utredning, men tydligen ska både personal och elever godtyckligt frysas ut och mobbas, än värre om man klagar på och tvingas anmäla faktiska missförhållanden.

Ladda hem Strukturerade Samtal

Strukturerade Samtal – Undervisning i emotionell intelligens och social kompetens – Emot mobbning och psykosocial ohälsa (.pdf)

Referens till tidningsartikeln där tjänstemän i Ljungby är imponerade över Törebodas arbete mot mobbning, men ändå ej omedelbart tittar på att implementera den eller annan hållbar metod för snar förändring av sitt djupt i sak fallerande system:

Upptäck negativa normer i klassrummet, Smålänningen (bakom betalvägg)

Comments

 1. En sak är säker som jag ser det så är det den som mobbar som omedvetet inte mår bra och låter det gå ut över andra, som barn blev jag också mobbat men inte av andra barn utan av vuxna så som lärare och övriga vuxna, men av någon anledning hade jag en stolthet som inte tillät det, fast att jag kom från mycket fattiga förhållande, sedan har jag lärt min att allt består av tre delar “det du gör, ursäkten för det, och sedan orsaken till det.” orsaken ligger i vårat undermedvetande och det tänker man inte på.

  1. Hej Bent,

   Jag tror också att orsaken till mobbning är omedvetenhet, antingen helt eller delvis, troligen helt. Mobbning mot någon annan kan vara ett substitut, ett sätt att få falsk trygghet och känsla av att må bra. Mobbare stjäl andras energi. Kanske är det värre att bli mobbad av vuxna än av barn. Vuxna ska man som barn kunna lita på i vått och torrt. Bra att du hade stolthet. Det finns barn som klarar sig bra trots mobbning och andra tuffa förhållanden och de kallas ibland för maskrosbarn. De kan blomma i den allra kargaste miljön.

   Med vänlig hälsning
   Jerker

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *