Kostnaderna för mobbning hade betalat krisberedskap och brandflygplan

 

I skrivande stund brinner det okontrollerat på flera ställen i Sverige. Regeringen har fått mycket kritik för att landet inte var bättre förberett. Frågan är vad som egentligen hänt, för bättre än så här borde vårt brandförsvar kunna vara, tänker jag. Uppenbarligen saknas det p.g.a. ekonomiskt baserade beslut och rent slarv i planeringen tillräckligt med brandbekämpningsflygplan etc. och personal. Det här vill jag ställa i paritet till samhällskostnaderna för mobbning i skola och arbetsliv, vilket också kan kallas en “okontrollerad brand”.

60.000 barn beräknas varje skoldag vara utsatta för mobbning. 30-40 barn och unga beräknas varje år ta sitt liv p.g.a. skolmobbning. Siffrorna för vuxna, gällande arbetsplatsmobbning ligger på över 400.000 utsatta varje år, och 100-300 suicidfall. Ungefär 10.000 (vissa källor 10.000-30.000) vuxna långtidssjukskrivs varje år p.g.a. mobbning. [1,4,7] Hur många barn som är hemmasittare tack vare mobbning vet jag ej, men det är alldeles för vanligt och uppbringar kostnader som är likt ringar på vattnet kostnadsmässigt.

Kostnaderna svåra att räkna på men vägledande forskning finns

Friends har i samarbete med bl.a. Swedbank 2016 tagit fram en unik rapport omtalande att kostnaderna för mobbningen i våra skolor beräknades uppgå till 17.5 miljarder kronor per år utslaget under de närmaste 30 åren. För ett års skolmobbning skulle samhällskostnaderna årligen 30 år framåt således ligga på drygt 583 miljoner kronor. Kostnaderna ackumuleras för varje år så länge mobbningen inte åtgärdas. 30 års skolmobbning tillbaka i tid skulle därför idag grovt räknat kunna kosta oss 17,4 miljarder per år. Kostnadsackumuleringen kan inte fortgå för evigt då vissa brytpunkter finns. Ett exempel på sådan är att vi i Sverige i snitt 2016 beräknades ha 41,2 yrkesverksamma år. Ytterligare exempel är att vi inte blir hur gamla som helst. Diskontering o.s.v. påverkar också slutsumman. Diskussionen om kostnader för skolmobbningen kan komma till olika slutsatser, men Friends uträkning kan jag på stående fot inte kritisera då den troligen är först ut att beakta helhetsbegreppet och ter sig väl underbyggd. [2-4]

Det finns mig veterligen ingen forskning som är heltäckande inom området vuxenmobbning och kränkande särbehandling på jobbet i förhållande till kostnader. Vuxenmobbningen beräknas dock kosta samhället 30-70 miljarder kronor årligen, om man tittar på olika källor (alla ej refererade här) samt lägger dem tillsammans. Enligt mobbningsforskaren Heinz Leymann påvisande forskning på 80-talet att kostnaderna enbart för produktionsbortfall kunde ligga på 18 miljarder kronor per år för Sveriges del. [5] Arbetsmiljöverket beräknade 2015 att mobbning i skolans värld och i arbetslivet kostar 40 miljarder per år. [6] Detta var innan Friends rapport 2016. [4] De högre summorna baseras på uträkningar gjorda av OECD, som 2013 presenterade rapport om psykisk ohälsa bland ungdomar och i svenskt arbetsliv. OECD beräknar kostnaden för psykisk ohälsa uppgå till mer än 7 miljarder EUR i produktionsbortfall samt utgifter för vård och omsorg. [9] OECD har vidare låtit forska en del om mobbning och den svenska skolan, bl.a. genom framtagning av de s.k. PISA-resultaten. [10] OECD har givit det svenska skolsystemet ganska hård kritik och menar att det behöver reformeras. [11]

Något som inte beaktas men bör vägas in, är de stora kanske mer osynliga förlusterna vi gör då mobbning tillåts och ej regleras bättre än idag. Skrev följande inlägg på Mobbingombudets FB-sida:

“Hur många biljoner har mobbats bort? Det räcker att en entreprenör i kaliber med Ingvar Kamprad mobbas bort så förlorar Sverige enormt mycket. Mobbas hundratals blivande småentreprenörer och uppfinnare etc. bort så förlorar vi också oerhörda summor. Mobbas icke entreprenörer, vanliga arbetare bort så blir kostnaderna också svindlande. De kostnader som går att räkna på (vård, sjukskrivning suicid etc.) anger mellan ca. 30-70 miljarder årligen. Räkna på allt annat som mobbas bort, samt lidandet, så stiger kostnaderna till astronomiska summor. Mobbning ska inte räknas i pengar, utan i människovärde, men för att lyfta allvaret för, och få gehör från samhället, så måste pengafrågan tydligen lyftas och dryftas.”

Mobbningskostnader omsatt till beredskap och brandbekämpning

Denna artikels syfte är ej att ta fram exakta kostnader även om det varit väldigt intressant (och tidsödande) att sätta sig ned med. Faktum är att redan låga kostnadsberäkningar omsatta till beredskap och brandbekämpningsutrustning såsom helikoptrar, flygplan samt andra fordon, ger vid handen att mobbningen är förödande, mer än för den drabbade individen. Mobbningen drabbar hela samhället.

För runt en miljard kronor skulle Sverige kunna köpa in ca. fyra stycken rejäla brandbekämpningsflygplan av typen Bombardier 415 Superscooper, tidigare Canadair CL-415 . För tio miljarder skulle det kunna inhandlas ca. 40 stycken Bombardier. Detta flygplan är identiskt med de italienska som nu direktskopar vatten ur våra sjöar och sedan vattenbombar över våra brinnande skogar. [8]

Det är först när man sätter företeelser i paritet till varandra och när man lägger metaforer, som full förståelse ges. Direktmetoden som Bombardier-flygplanen använder skulle behöva brukas både när det gäller skolmobbning och vuxenmobbning, d.v.s. att precisa, direkta och tillräckliga åtgärder måste till för att förebygga och släcka mobbningen.

Var är regeringen ifråga mobbning och krisberedskap?

Tyvärr är inte den svenska regeringen med på noterna när det gäller att förebygga vare sig mobbning eller kriser. Vi ser nu facit i sak. Det duger inte att säga -“Vi ska utreda vad som hänt”. Det är för sent denna gången, misstaget har redan skett. Det ytterligare misstaget med att låta mobbning fortlöpa har pågått mycket länge och uppgår till hiskeliga belopp samt därtill lidande. Mobbningskostnaderna tar ut sin rätt gällande andra områden som behöver stärkas upp.

Inom regeringen och kommunerna, likt i Ljungby kommun finns politiker samt tjänstemän som är hårdnackade och fullständigt struntar i om något barn eller någon vuxen är mobbad. De förstår uppenbarligen inte vad personligt lidande innebär. Kanske förstår de bättre prat om kostnader och vad vi går miste om när vi låter mobbning fortsätta? Dessa tjänstemän och politiker kostar, som det är nu enorma belopp, om man lägger samman allt som mobbningen direkt och indirekt medför. I de indirekta mobbningsverkningarna måste indragen krisberedskap som nu brandbekämpningen kunna räknas.

Det viktiga är inte kostnadsbilden i exakt antal miljarder, utan att vi får till stånd ett fungerande och ansvarstagande samhälle, för vi vet redan att mobbning kostar skjortan och dessutom liv.

Till Ljungby Kommun och Regeringen säger Mobbingombudet -“Kom igen nu, lite sunt förnuft tack – Sluta mobba,  lägg pengarna och ansvaret där de gör bättre nytta”.

Referenser:

1] Vuxenmobbning – nu på allas läppar, Akademikerförbundet SSR, 2017.
4] Så mycket kostar mobbningen, Friends, 2016.

Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *