Kontakt sker antingen via mail eller sms.

Mail: info@up.lby.se

Telefon: 0705-307262 (OBS! endast sms. Jag ringer upp dig om så önskas, när tid ges.)

Med vänlig hälsning

Mobbingombudet

Jerker Andersson