Mobbingombudet i Ljungby Kommun, Jerker AnderssonJag, Jerker Andersson, som driver Mobbingombudet har själv erfarenhet av mobbing i skola, i arbetslivet och som förälder. Har studerat 3 år vid Växjö Universitet med pedagogik som huvudinriktning. B-uppsats skrevs om mobbning, även om mentorn inte tyckte det var något att skriva om. Efter utbildningen har jag arbetat som pedagog i olika former och mött många barn samt ungdomar, samt arbetat med behandling vid HVB-hem. Tyvärr visade det sig att mobbing fanns inom Ljungby Kommuns verksamheter. Jag valde/tvingades därför att starta eget företag. Senare drabbades ett av mina barn av långvarig mobbing på Ekebackenskolan i Ljungby. Upprinnelsen till denna sidan är den mobbing som mitt barn fått utstå både från Ljungby Kommuns företrädare och klasskamraterna.

Tanken med Mobbingombudet i Ljungby Kommun är att få kommunen att satsa på nolltolerans gällande mobbing i skola och i arbete inom kommunal sektor. Visserligen säger chefen på Barn och utbildningsförvaltningen, Nils Göran Jonasson, att man följer nolltolerans. På sidan här kommer jag visa att det inte stämmer med verkligheten.

Mobbingombudet i Ljungby Kommun kommer kunna ställa upp som ombud och stöd gällande mobbning i skolor i kommunen. Har du som förälder eller elev frågor eller behov av hjälp i ett ärende, ta kontakt med mig. Jag svarar och åtar mig ärenden endast när tid ges. Utgångspunkten i arbetet är att agera professionellt med högsta människovärde och likabehandling som ledstjärna.

Ytterligare mål är att uppmuntra samarbete mellan de olika personer och organisationer som idag arbetar emot mobbning i Sverige. Jag anser arbetet vara allt för spritt, det dyker upp en artikel här och ett inlägg där, men sedan verkar det inte hända så mycket mer, i alla fall inte om man ser till mobbingstatistiken. Möjlighet finns att skriva ditt eget inlägg och skicka det till mig, för presentation i någon av de kategorier som finns på Mobbingombudet och framåt kommer läggas upp. Pinga mig om ditt arbete i sak, så skriver jag om det och länkar in till ev. befintlig sida eller blogg. Allt för att lyfta fram och samarbeta.

Möjlighet finns att lägga kommentarer under artiklarna som läggs in på sidan. Jag ser gärna konstruktiva inlägg som gäller såväl den mobbing som förekommer samt hur vi tillsammans kan lösa problemen. Alla är välkomna att bidra, sidan fokuseras på Ljungby kommun men kommer också beröra övriga kommuner i Sverige, andra länder samt den forskning som finns och pågår.

Verksamheten kommer drivas ideellt helt utan vinstintresse. Vinsten ligger i att om möjligt kunna vara med och förebygga samt åtgärda mobbing.

Väl mött !